ident
Kolektory danych
 • dostępne z oprogramowaniem Windows
 • przekazywanie danych przez WLAN, Bluetooth lub przewodowo
 • możliwość zapisania posiadanych baz danych na terminalu
 • niezastąpione przy inwentaryzacji i magazynowaniu, przyjmowaniu i wydawaniu towarów
 • Ręczne czytniki kodów jedno- i dwuwymiarowych
 • dostępna jako wersja kablowa lub bezprzewodowa
 • proste przekazywanie czytanych informcji do komputera z jednoczesną weryfikacją poprawności czytanych
 • danych, dostępne zoptyką laserową, CCD lub kamer? do kodów dwuwymiarowych
 • niezast?pione w handlu, magazynach, biurach
 • Dla potrzeb przemysłu oferujemy rożnorodne stałe, szybkie i niezawodne czytniki przemysłowe
 • CCD lub laserowe
 • do kodów 1D i 2D!
 • Czytniki etykiet RFID
 • EPC Gen 1 (Class 0 & Class 1) i Gen 2-Ready zgodny z europejskim standardem ETSI EN 302 208
 • lub standardem ISO15693 (Tag-It II, I-code HF, i inne)
 • Oprogramowanie
 • standardowe programy do druku etykiet (CodeSoft, NiceLabel, BarTender)
 • indywidulane oprogramowanie wg życzenia klienta
 • aplikacje na platformie Windows
 • aplikacje dla urządzeń zewnętrznych

 • Systems by:

  ident

  ident